SEMINARIUM

Seminarium

Część seminaryjna poświęcona będzie najważniejszym dla projektanta i rzeczoznawcy najnowszym zmianom w przepisach techniczno-budowlanych, strategii bezpieczeństwa pożarowego, analizie ryzyka dla koncepcji bezpieczeństwa pożarowego, a także wykorzystaniem Eurokodów do obliczeń gęstości obciążenia ogniowego, z możliwością jego obniżenia przy proponowanych technicznych zabezpieczeniach przeciwpożarowych.

PROGRAM Seminarium będzie obejmować następujące zagadnienia tematyczne:

  • Bezpieczeństwo inwestycji i samego projektu budowlanego
  • Ocieplenie elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
  • Rozwiązywanie problemów wentylacji pożarowej oddymiającej
  • Wentylacja pożarowa oddymiająca części garażowe
  • Wpływ warunków napowietrzania na skuteczność wentylacji oddymiającej
  • Wpływ warunków napowietrzania na możliwość aktywacji tryskaczy
  • Stanowiska organów państwowych w sprawie stosowania przepisów
  • Panel ekspercki z możliwością wypracowania jednolitego sposobu odczytywania wymagań techniczno-budowlanych.