PROGRAM

8:30 9:30

Rejestracja uczestników seminarium


9:30 9:45

Otwarcie Seminarium

Bronisław Skaźnik – Prezes SITP


9:45 10:20

Referat 1: Referat wprowadzający.
Bezpieczeństwo inwestycji i Projektu Budowlanego. Współpraca wentylacji pożarowej i tryskaczowej

Autor: inż. Ryszard Małolepszy – Dyrektor Izby Rzeczoznawców SITP


10:20 10:55

Referat 2: Bezpieczeństwo Projektu Budowlanego w aspekcie ochrony przeciwpożarowejz punktu widzenia architekta

Autor: mgr inż. arch. Borysław Czarakcziew – Izba Architektów RP


10:55 11:30

Referat 3: Wpływ warunków napowietrzania na skuteczność wentylacji oddymiającej i rozwiązywanie problemów wentylacji pożarowej

Autor: mgr inż. Tomasz Burdzy - ITB


11:30 11:45

Referat 4: Nowelizacja wytycznych CNBOP-PIB w zakresie oddymiania klatek schodowych (Wyd. 2).

Autor: dr inż. Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska


11:45 12:00

Przerwa kawowa, ekspozycja wystawców

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Andrzej Nowak Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Auburn University USA


12:00 12:35

Referat 5: Ocena skutków rozwoju pożaru oraz skuteczności działania instalacji tryskaczowych, przy wykorzystaniu programu FDS

Autor: mgr inż. Andrzej Krauze – SGSP, Oddział Stołeczny SITP

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. Radosław Michałowski University of Michigan USA


12:35 13:10

Referat 6: Ocieplenie elewacji budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe.

Autor: mgr inż. Maria Dreger - Oddział Stołeczny SITP


13:10 13:45

Referat 7: Wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla przegród zewnętrznych budynków.

Autor: mgr inż. Monika Hyjek - Oddział Stołeczny SITP


13:45 14:00

Referat 8: Systemowe rozwiązania biernej ochrony przeciwpożarowej RIGIPS dla architektów i rzeczoznawców.

Autor: mgr inż. Grzegorz Linke - Rigips Saint Gobain Sp. z o.o.


14:00 15:00

Obiad, ekspozycja wystawców


15:00 16:30

Panel ekspercki. Interaktywne stanowiska specjalistów i zaproszonych ekspertów Izby Architektów RP na najczęściej zadawane pytania i wątpliwości w praktyce stosowania przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, Dyrektor Instytutu Dróg i Mostów
prof. dr inż. Ryszard Chmielowiec Członek Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Wielkiej Brytanii


16:30 16:50

Podsumowanie pierwszego dnia seminarium


19:00

Uroczysta kolacja, koncert muzyczny


Panel tematyczny: Ocieplanie elewacji budynków

Grupa 1: 9:00 – 11:00 | Grupa 3: 11:15 – 13:15 | Grupa 2: 14:15 – 16:15

Ćwiczenie 1:
Praktyczne stosowanie wymagań bezpieczeństwa pożarowego przy ocieplaniu elewacji budynków.

mgr inż. Maria Dreger, mgr inż. Monika Hyjek – Oddział Stołeczny SITP


11:00 11:15

Przerwa kawowa


Panel tematyczny: Wentylacja pożarowa

Grupa 3: 9:00 – 11:00 | Grupa 2: 11:15 – 13:15 | Grupa 1: 14:15 – 16:15

Ćwiczenie 2: Wentylacja pożarowa oddymiająca i napowietrzanie.

Temat 1. Wentylacja pożarowa oddymiająca i napowietrzanie.

mgr inż. Tomasz Burdzy - ITB,

Temat 2. Symulacje CFD - kiedy i jak z nich korzystać? Praktyczne wskazówki do projektowania systemów oddymiania klatek schodowych na wybranych przykładach.
mgr inż. Janusz Majcherczyk – Smay Sp. z o.o.

Temat 3. Oddymianie nowoczesnych budynków przemysłowo-magazynowych. Zalecenia do projektowania rozwiązań z kompensacją mechaniczną i hybrydową.
mgr inż. Grzegorz Sypek – Smay Sp. z o.o.


13:15 14:15

Obiad w restauracji na parterze


Panel tematyczny: Nowoczesne rozwiązania technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych

Grupa 2: 9:00 – 11:00 | Grupa 1: 11:15 – 13:15 | Grupa 3: 14:15 – 16:15


Temat 1. Klapy odcinające w bateriach w systemach wentylacji pożarowej.

Wojciech Rytlewski, MERCOR S.A.

Temat 2. Sterowanie urządzeniami biorącymi udział w scenariuszu pożarowym.
Piotr Matuszewski – Ela Compil Sp. z o.o.

Temat 3. Pompownie przeciwpożarowe, wymagania prawne w kontekście przepisów prawa polskiego.
Nikon Gawryluk – WILO POLSKA Sp. z o.o.

Temat 4. LifeCad – Aplikacja do projektowania instalacji tryskaczowych.
Rafał Adamiak – LifeCad

Temat 5. Problematyczne zagadnienia zasilania i sterowania urządzeniami w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.
Robert Zapała - SMAY Sp. z o.o.

Temat 6. ZUP-230V – pierwszy na rynku, certyfikowany zasilacz z gwarantowanym wyjściem 230 Vac.
Dariusz Cygankiewicz – MERAWEX Sp. z o.o.

Temat 7. CPR w praktyce - zmiany na rynku kabli i przewodów po wejściu w życie rozporządzenia 305/2011.
Tomasz Szewczyk – TF Kable GROUP

Temat 8. Wielostrefowe klapy odcinające wentylacji pożarowej. Zakres stosowania.
Włodzimierz Łącki – Aereco Wentylacja Sp. z o.o.


16:15 16:30

Podsumowanie i zakończenie warsztatów